Jesteśmy dystrybutorem

Start logo

Newsletter

Twój emailWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Bonus Eurotech Sp. z o.o. w celu otrzymywania firmowego newslettera.


Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne.
a) Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych i dotyczy każdego kto korzysta z wszelkich usług w obrębie domen www.bonuseurotech.com.pl oraz www.aplikatory.com.
b) Podejmowane działania w niniejszym dokumencie prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2017 r. poz. 1219), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w wiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)(Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.).

 

II. Administrator Danych Osobowych.
a) Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Strony (dalej: „Dane Osobowe”) jest firma Bonus Eurotech Sp. z o.o. ul. Pancerz 6, 05-092 Łomianki, reprezentowana przez Pełnomocnika Zarządu, Pana Mathieu Palynyczak o numerze NIP 118 16 82 066, REGON 015472196.
b) Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

III. Cel przetwarzania danych osobowych i w jakim zakresie?
a) Przetwarzamy dane osobowe w celu udostępnienia bezpłatnej usługi newslettera, udzielenia odpowiedzi na pytania w formularzu kontaktowym oraz wydania decyzji w sprawie złożonej reklamacji na formularzu reklamacyjnym. Prosimy Państwa o podanie jedynie niezbędnych danych osobowych, które wymagają zidentyfikowania Użytkownika w celu prawidłowego świadczenia usługi Serwisu, tj. podczas przesyłania "newslettera", przesyłania zapytań czy zgłaszania reklamacji.
b) Administrator może przetwarzać dobrowolnie podane dane w formularzu kontaktowym oraz formularzu reklamacyjnym w celu udzielenia Państwu odpowiedz na pytanie, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (RODO).
c) Usługa newsletter jest dla Państwa bezpłatna, dzięki niej przesyłamy Państwu ciekawe i przydatne dla Użytkowników informacje związane z prowadzoną działalnością przez Spółkę, planowanymi promocjami lub nowościami i zmianami w ofercie. 
d) Pozostałe dane osobowe, które zostaną nam przekazane dobrowolnie w celu ich przetwarzania wymagają wyraźnej zgody Użytkownika.

 

IV. Gromadzenie danych osobowych.
Szanując Państwa prawa, przetwarzamy dane osobowe jedynie, kiedy zostaną one nam świadomie powierzone od osób, których dotyczą. Kiedy Użytkownik zapisuje się do naszego newslettera, bądź wypełnia formularz kontaktowy czy reklamacyjny, wtedy uprzednio prosimy o wybór "check box", przy którym wyrażana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

V. Zakres przetwarzania Danych Osobowych.
a) Administrator może poprosić Klienta o podanie następujących Danych Osobowych, które to Klient powinien podać w celu przesłania oferty:
nazwisko i imię,
adres zamieszkania/dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
adres e-mail, 
numer telefonu,
oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.
b) W celu realizacji Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
c) Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz dla sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych.

 

VI. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych.
a) Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży. 
b) Użytkownik naszego Serwisu ma zawsze prawo dostępu do podanych wcześniej treści oraz do ich uzupełniania aktualizowania oraz wstrzymania ich przetwarzania. Poza wyżej wymienionymi każdy kto powierzył nam swoje dane osobowe ma również prawo do sprzeciwu oraz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie powierzonych danych osobowych, a także skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Ustawie o ochronie danych osobowych. 
W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o wysłanie zapytania na adres:
Bonus Eurotech Sp. z o.o.
Ul. Pancerz 6
05-092 Łomianki
e-mail: zgoda@bonus-euro.pl

 

VII. Ciasteczka Cookies.
"Cookies" pozwalają nam lepiej dopasować się do indywidualnych oczekiwań i preferencji Użytkownika, a Państwu umożliwiają korzystanie z Serwisu i usług na naszych stronach. Nie służą one identyfikacji Użytkownika, a na ich podstawie nie 
jesteśmy w stanie ustalić Państwa tożsamość. "Cookies" umożliwiają identyfikację komputera i przeglądarkę stron internetowych (można dowiedzieć się czy dany komputer odwiedzał już daną stronę). Wysyłane pliki nie są szkodliwe, nie mają wpływu na działanie komputerów, smartfonów i innych urządzeń.
W każdym czasie możecie Państwo dokonać zmian ustawień dotyczących plików "cookies". Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę wspomnianych plików w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu.